SEMPOZYUM  TAKVİMİ
 

15 Ekim 2013  - Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi

1 Kasım 2013  - Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Açıklanması

10 Ocak 2014    - Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderim Tarihi

03 Şubat 2014  - Kabul Edilen Tam Metinlerin Açıklanması

28 Şubat 2014 -   2. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu